Den Suomi-finska samdansen är Kahilainen. En dans på linjer som börjar sirligt och vackert och slutar med snabbt och snurrigt.

Nedan kan du ladda ner noterna så du kan spela och träna på melodin. Här finns också dansbeskrivningar på både svenska och finska och en inspelning av musiken.

Beskrivning på Svenska:  Kahilainen_sve.docx 

Beskrivning på Finska: Kahilainen_suomi.docx  

Se Kahilainen på Youtube.

Noterna till Kahilainen:

noter-suomi-kahilainen.jpg