Förutom att vara din biljett till alla aktiviteter så kommer stämmoarmbandet även att användas för betalning i vårt kafé och på kansliet.

Du har möjlighet att ladda på pengar på ditt stämmoarmband så att det finns när du kommer till BARNLEK 2023. Du kan använda armbandet och handla i vårt kafé och i kansliet. Där kommer du inte att kunna handla med kontanter. Kontanter kan självklart användas runt om i affärerna i Lerum.

Stämmoarmbandet kan till exempel laddas på i förväg hemifrån, via en länk i bekräftelsemejlet, eller med betalkort i kansliet. Stämmoarmbandet kan fyllas på med pengar fram till fredag kväll den 14 juli, klockan 20.00.

Återbetalning av kvarvarande pengar, som överstiger 100 SEK, på ditt personliga stämmoarmband sker till respektive riksorganisation efter att BARNLEK 2023 slutat. Respektive riksorganisation ansvarar för att återbetalning sker till de deltagare där det är aktuellt. Om återstående belopp på personligt stämmoarmband understiger 101 SEK görs ingen återbetalning pga kostnader för transaktionen, ej återbetalda medel kommer att skänkas till Rädda Barnen.